Ποιοι είμαστε & τι κάνουμε

Εξειδικευόμαστε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις τροφίμων & φαρμάκων, δίκτυα ατμού, αποστειρωμένα δίκτυα φαρμάκων PW & WFI, ανοξείδωτα “διπλοχίτωνα” δίκτυα τροφίμων, δίκτυα αερίων σε υψηλή πίεση, δίκτυα για καύσιμα υγρά και αέρια, αλλά και συμβατικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Τα έργα μας

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝIA / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝIA / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ / ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ / ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙA

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙA

ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / FACILITIES

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / FACILITIES

ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΟΙΚΙΕΣ

Οι πελάτες μας

Οι άνθρωποί μας

Γιώργος Σοβατζόγλου

Μηχανολόγος Μηχανικός

Παναγιώτης Δεδούκος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Σπύρος Δέρβης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μπάμπης Προύντζος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Θάνος Ηλιόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλίας Παυλίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ζωή Κατοίκου

Μηχανολόγος Μηχανικός

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019