Ποιοι είμαστε & τι κάνουμε

Εξειδικευόμαστε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις τροφίμων & φαρμάκων, δίκτυα ατμού, αποστειρωμένα δίκτυα φαρμάκων PW & WFI, ανοξείδωτα “διπλοχίτωνα” δίκτυα τροφίμων, δίκτυα αερίων σε υψηλή πίεση, δίκτυα για καύσιμα υγρά και αέρια, αλλά και συμβατικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις (ψύξη, θέρμανση, πυρόσβεση με νερό, κατάσβεση με CO2, FM200, Inergen, πεπιεσμένο αέρα, ύδρευση και αποχέτευση)

Από το 2016, για τις συγκολλήσεις των φαρμακευτικών αλλά και βιομηχανικών ανοξείδωτων δικτύων η εταιρεία μας διαθέτει και χρησιμοποιεί φορητή υπερσύγχρονη αυτόματη μηχανή συγκόλλησης με κεφαλή κλειστού τύπου (Orbital Welding Machine with Closed chamber weld head)

Η «ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ» έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΚΤΗΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ», το οποίο και εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας.

Η εταιρεία μας, όπως και οι συγκολλητές μας είναι πιστοποιημένοι για συγκολλήσεις σε σωληνώσεις Cu, CS & SS (Copper, Carbon Steel & Stainless Steel – χαλκό, μαύρο & ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα) οποιασδήποτε διαμέτρου.

Ακεραιότητα

Όλοι όσοι σχετίζονται με την εταιρεία μας – οι τεχνικοί μας, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας – εκτιμούν την προσήλωση που επιδεικνύουμε στην άσκηση των δραστηριοτήτων μας με τρόπο ειλικρινή, υπεύθυνο και τίμιο, ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής, δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποι μας διαμορφώνουν το πρόσωπο της εταιρείας. Όλοι μας ενστερνιζόμαστε την ίδια φιλοσοφία και εργαζόμαστε με κοινό στόχο την ολοκλήρωση κάθε έργου στο χρόνο που συμφωνήθηκε, με σημασία στη λεπτομέρεια και την απόλυτη ασφάλεια. Η επιτυχία μας εξαρτάται από τους ανθρώπους μας, το πώς επιλέγονται, το πώς αναπτύσσονται, το πώς ανταμείβονται, αλλά και το πόσο καλά συνεργάζονται μεταξύ τους, ως μέλη μιας αποδοτικής ομάδας.

Σεβόμαστε, αναπτύσσουμε και επενδύουμε στους ανθρώπους μας.

Γιώργος Σοβατζόγλου

Μηχανολόγος Μηχανικός

Παναγιώτης Δεδούκος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Βασίλης Γεωργούλιας

Μηχανολόγος Μηχανικός

Σπύρος Δέρβης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μπάμπης Προύντζος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Θάνος Ηλιόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλίας Παυλίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ζωή Κατοίκου

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ποιότητα & Ασφάλεια

Η Ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα όλων μας στην «ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ»

Εγγυόμαστε την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας εντοπίζοντας τους κινδύνους και μεριμνώντας για την εξάλειψη, ή για τον μέγιστο περιορισμό αυτών και των συνεπειών τους. Διερευνούμε όλα τα περιστατικά καθώς και τα παρ’ ολίγον ατυχήματα και προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης των.

Η εταιρεία μας διαθέτει γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου οι οποίες περιέχουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη, ή τον έλεγχο των κινδύνων και τη διατήρησή τους σε χαμηλά, ή αποδεκτά επίπεδα.

Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η «ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ» επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων υλοποίησης των έργων, της επίτευξης του βέλτιστου κόστους στον απαιτούμενο χρόνο, αλλά και του ελέγχου της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου. Εξασφαλίζεται μέσω του προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης κάθε έργου, της αδιάλειπτης επικοινωνίας με τεχνικούς, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες και της βέλτιστης κατανομής εργασιών και αρμοδιοτήτων.

Στη «ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ» διεκδικούμε καθημερινά την εμπιστοσύνη των πελατών μα;. Δεν δηλώνουμε απλώς ότι είμαστε προσηλωμένοι στην ποιότητα και την ασφάλεια, αλλά το τεκμηριώνουμε με αξιόπιστα κριτήρια διεθνών προτύπων (ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 15609-1:2004, ISO 9606-1:2012, ISO 857-2:2005) και εξελισσόμαστε συνεχώς μέσα από τις πλέον αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης και αναβάθμισης. Για την πλήρη τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων αυτών, αξιολογούμαστε σε ετήσια βάση από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Στην εταιρεία μας όλα τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζονται λειτουργούν συνδυαστικά, από τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τη καταλληλότητα του εξοπλισμού, τις λεπτομερείς διαδικασίες συγκόλλησης, ποιοτικού ελέγχου έως τις πολιτικές της επιχείρησης. Στόχος μας πάντα είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των εργασιών μας.

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019