ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ2021-02-17T14:53:38+00:00

Αυτοψία, αξιολόγηση και κατασκευή

Κάθε εγκατάσταση είναι μοναδική.

Εξειδικευμένος Μηχανολόγος Μηχανικός της εταιρείας μας επισκέπτεται το χώρο σας, αξιολογεί την εγκατάσταση και προτείνει τη βέλτιστη λύση.

Καταρτίζουμε αναλυτική προσφορά εργασιών παραθέτοντας το τρόπο εργασίας, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε και το τελικό κόστος.

Ενημερώνουμε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα προσφορών, επιδότησης ή χρηματοδότησης.

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες, από την αίτηση της σύνδεση σας με το φυσικό αέριο, την έκδοση και κατάθεση της μελέτης, την ολοκληρωμένη ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση μέχρι τη παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Η “Γ. ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΚΤΙΡΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ», το οποίο και εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας.

Η εταιρεία μας, όπως και οι συγκολλητές μας είναι πιστοποιημένοι για συγκολλήσεις σε σωληνώσεις Cu, CS & SS (Copper, Carbon Steel & Stainless Steel – χαλκοσωλήνα, μαύρο & ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα) οποιασδήποτε διαμέτρου.

Παραμένουμε υπεύθυνα δίπλα σας με ανταπόκριση και service όλο το 24ωρο.

Η “ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ” είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
του ομίλου ΗΡΩΝ

Ο Όμιλος ΉΡΩΝ αποτελεί έναν καθετοποιημένο παραγωγό – προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο αξίας € 450εκ και ισχύος 600MW στην Θήβα Βοιωτίας, ενώ διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία στους εν λόγω τομείς δραστηριότητας.

Τακτική συντήρηση εγκατάστασης

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση. Η τακτική συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης, σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης και ασφάλεια.

Ιδιαιτέρως επιβάλλεται ο προσεκτικός καθαρισμός του καυστήρα και του εναλλάκτη θερμότητας όπως και η ρύθμισή του για την εξασφάλιση της καλής καύσης (όταν η φλόγα δεν παρουσιάζει ζωηρό γαλάζιο χρώμα, αλλά εμφανίζονται και παραμένουν κίτρινες γλώσσες).
Σημαντικός είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της σωστής λειτουργίας των συστημάτων/διατάξεων ρύθμισης, ασφαλείας και ελέγχου, καθώς επίσης και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του αερισμού του χώρου όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές και των συστημάτων αποβολής των αερίων της καύσης.

Είναι απαραίτητο σύμφωνα και με τον Τεχνικό Κανονισμό, η πραγματοποίηση έλεγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων της εγκατάστασης κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα από ένα αδειοδοτημένο εγκαταστάτη και η έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού επανελέγχου.
Επιπρόσθετα, πρέπει να διενεργείται ανάλυση των προϊόντων της καύσης, ώστε να διαπιστώνεται η απόδοση του λέβητα και οι μέγιστες τιμές καυσαερίων που ορίζονται από το Νόμο με συχνότητα που ορίζεται σύμφωνα ΦΕΚ 2654/09-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού».

Ο τεχνικός καταγράφει τα αποτελέσματα των ελέγχων και των αναλύσεων στο βιβλίο εγκατάστασης το οποίο πρέπει να διατηρείται στο χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης.

Ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών καθώς και οσμής αερίου

Είναι ίσως αυτονόητο, αλλά το σημαντικότερο πράγμα που έχετε να κάνετε όταν μυρίσετε το αέριο είναι… να προσέχετε. Ασφαλώς, υπάρχουν και ορισμένοι απλοί κανόνες που πρέπει να θυμάστε.

Ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών καθώς και οσμής αερίου

Οσμή αερίου πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως στο Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης (Κ.Ε.Α.Ε.) της Ε∆Α Αττικής στα τηλέφωνα 8001111330 και 210 3463365 ή την Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών στο 11322 κατά προτίμηση από μια εξωτερική τηλεφωνική συσκευή.

Σε περιπτώσεις άλλων ελλείψεων ή βλαβών πρέπει να ειδοποιηθεί ο συντηρητής και κατά τις περιστάσεις η Εταιρία Διανομής.

Μου μυρίζει αέριο. Τι ΠΡΕΠΕΙ να κάνω;

 • Ανοίξτε διάπλατα όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου καθώς το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα.
 • Θα πρέπει να σβήσετε άμεσα τυχόν αναμμένο τσιγάρο ή άλλες εστίες φλόγας ή σπινθήρα.
 • Θα πρέπει να κλείσετε την κεντρική βάνα παροχής αερίου και τους διακόπτες όλων των συσκευών φυσικού αερίου.
 • Θα πρέπει να καλέσετε αμέσως στο Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης (Κ.Ε.Α.Ε.) της Ε∆Α Αττικής στα τηλέφωνα 8001111330 και 210 3463365 ή την Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών στο 11322 κατά προτίμηση από μια εξωτερική τηλεφωνική συσκευή

Τι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνω;

 • ∆εν πρέπει σε καμία περίπτωση να  χρησιμοποιήσετε σπίρτα, αναπτήρα ή άλλη εστία φλόγας.
 • ∆εν πρέπει να προκαλέσετε σπινθήρα, ο οποίος δεν είναι πάντα ορατός, αλλά μπορεί να προκληθεί ακόμη και αν χτυπήσετε ηλεκτρικό κουδούνι, αν καλέσετε το ασανσέρ, αν χρησιμοποιήσετε συσκευή τηλεφώνου, αν πατήσετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό διακόπτη, ακόμη αν ενεργοποιήσετε ένα φακό.

Συχνές ερωτήσεις για το φυσικό αέριο

Τι είναι το φυσικό αέριο;2021-02-17T06:36:03+00:00

Το φυσικό αέριο είναι ένα απόλυτα φυσικό προϊόν που αντλείται από υπόγεια κοιτάσματα της γης και περιέχει μεθάνιο και άλλους υδρογονάνθρακες. Μετά την άντλησή του, υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να περιέχει περισσότερο από 85% μεθάνιο.

Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και αν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα διαχέεται και απομακρύνεται άμεσα.

Ποιες είναι οι εφαρμογές του;2021-02-17T06:36:08+00:00

Το φυσικό αέριο αντικαθιστά το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το υγραέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και το μαζούτ. Η χρήση του γίνεται σε τεχνολογικά προηγμένες συσκευές οικιακής και επαγγελματικής χρήσης ή σε προηγμένο βιομηχανικό εξοπλισμό.

Το φυσικό αέριο καλύπτει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, όπως:

 • Κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση
 • Μαγείρεμα και ψήσιμο
 • Παραγωγή ζεστού νερού
 • Παραγωγή ατμού
 • Ξήρανση
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές
 • Κλιματισμός (Ψύξη – Θέρμανση)
 • Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας
Ποιοι και πόσοι χρησιμοποιούν σήμερα φυσικό αέριο στην Αττική2021-02-17T06:36:16+00:00
 • Περισσότερα από 345.000 νοικοκυριά
 • Περισσότεροι από 6.000 επαγγελματίες
 • Περισσότερα από 1.300 σχολικά και δημοτικά κτίρια
 • Πάνω από 200 Μεγάλοι Εμπορικοί και Βιομηχανικοί Πελάτες, όπως Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Υπουργεία & ∆ημόσια κτήρια, Κολυμβητήρια & Αθλητικές εγκαταστάσεις, Βιομηχανίες
Το φυσικό αέριο είναι οικονομικό;2021-02-17T06:36:26+00:00

Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και την καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου τόσο για τον οικιακό όσο και για τον επαγγελματικό τομέα, προσφέροντας ασύγκριτη εξοικονόμηση σε σχέση με τα καύσιμα που αντικαθιστά.

Η εξοικονόμηση στη θέρμανση ξεπερνά το 35% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ για το ζεστό νερό χρήσης ξεπερνά το 60% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ποια άλλα πλεονεκτήματα μου εξασφαλίζει;2021-02-17T06:36:33+00:00

Αποτελεσματική θέρμανση:
Άφθονη και γλυκιά ζέστη όλη την ημέρα σε όλο το σπίτι, μέσα από το κύκλωμα των καλοριφέρ, που απολαμβάνει όλη η οικογένεια.

Ευκολία και άνεση:
Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και εύκολη (πχ. παροχή ζεστού νερού στη στιγμή, εύκολο, γρήγορο και νόστιμα μαγείρεμα).

Έλεγχος κατανάλωσης, ακρίβεια μέτρησης:
Γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή και με απόλυτη ακρίβεια τι έχετε καταναλώσει με βάση τις ενδείξεις του μετρητή φυσικού αερίου.

Εξασφαλισμένη ποιότητα:
Είστε σίγουροι για την ποιότητα και την καθαρότητα του καυσίμου που  έχετε αγοράσει.

Άμεση διαθεσιμότητα:
Το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. Ξεγνοιάζετε οριστικά από το άγχος της προμήθειας, ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου.

Μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών:
Η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών.

Το φυσικό αέριο είναι φιλικό προς το περιβάλλον2021-02-17T06:35:53+00:00

Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο και η χρήση του συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. ∆εν περιέχει ενώσεις του θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το  φαινόμενο της όξινης βροχής.

Το φυσικό αέριο δεν είναι τοξικό. Αν η καύση του γίνεται κανονικά παράγονται μόνο διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί, καθώς και άζωτο. Μόνο στην περίπτωση που η καύση του είναι ατελής δύναται  να παραχθεί μονοξείδιο του άνθρακα, όπως συμβαίνει και στην καύση του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι τοξικό.

Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές2021-02-17T06:36:45+00:00

Το φυσικό αέριο δεν περιέχει τοξικές ουσίες. Σε φυσική μορφή είναι άχρωμο και άοσμο. Η οσμή του προσδίδεται στο στάδιο της διανομής, ώστε να μπορεί κανείς με την παραμικρή διαφυγή να αντιληφθεί την παρουσία του.

Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο σπίτι πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό που κατέχει την οριζόμενη από τον Νόμο άδεια.

Η ορθή χρήση του φυσικού αερίου προσφέρει τη μέγιστη δυνατή εγγύηση ασφαλείας. Αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να τηρούνται οι κανόνες.

Η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου απαρτίζεται από το σύνολο των σωλήνων, εξαρτημάτων, οργάνων και συσκευών (κουζίνα, καυστήρας, λέβητας, κτλ) που βρίσκονται μετά το μετρητή, από τα ανοίγματα αερισμού των χώρων, όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές αερίου, μέχρι και την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.

Για την απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου έχουν θεσπισθεί και τηρούνται αυστηρά κριτήρια υλοποίησης.

Τα κριτήρια αυτά περιέχονται στο Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/οικ 6598, Φ.Ε.Κ. 976, Τεύχος Β / 28-03-12

Οι συσκευές αερίου υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Συσκευών Αερίου (2009/142/ΕΚ) και επάνω στη συσκευή φέρουν τη σήμανση CE (συνιστώντας εγγύηση ότι οι συσκευές πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας) και να είναι κατάλληλες για τη χώρα προορισμού (GR).

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019

Go to Top