Η “ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ” είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του ομίλου ΗΡΩΝ

Ο Όμιλος ΉΡΩΝ αποτελεί έναν καθετοποιημένο παραγωγό – προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο αξίας € 450εκ και ισχύος 600MW στην Θήβα Βοιωτίας, ενώ διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία στους εν λόγω τομείς δραστηριότητας.

Δημιουργήθηκε από τη στρατηγική συνεργασία τριών ιδιαίτερα σημαντικών Ομίλων:

του Ομίλου ENGIE, Κρατική Εταιρεία Φυσικού Αερίου της Γαλλίας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας στον κόσμο και o 3ος μεγαλύτερος προμηθευτής Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη.

του Ομίλου Qatar Petroleum, Κρατική Εταιρεία εξόρυξης και προμήθειας Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου του Κατάρ που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο.

του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενός από τους σημαντικότερους πυλώνες του κατασκευαστικού κλάδου και της ενέργειας στην Ελλάδα.

Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο ισχύος 147 MW στην Θήβα Βοιωτίας. Τρεις αεριοστροβιλικές μονάδες ανοικτού κύκλου 49 MW έκαστη τεχνολογίας, τεχνολογίας General Electric LM6000.

Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο ισχύος 435 MW στην Θήβα Βοιωτίας.

Ο όμιλος ΗΡΩΝ αποτελεί τον πιο αξιόπιστο προμηθευτή ΦΑ, ενώ παράλληλα:

  • Διαθέτει Πολυετή Εμπειρία στην Προμήθεια, Μεταφορά και Διανομή Φυσικού Αεριού.
  • Ανταποκρίνεται με κατάλληλα προϊόντα και λύσεις ΦΑ στο ενεργειακό προφίλ κάθε πελάτη.
  • Διαχειρίζεται σημαντικό Χαρτοφυλακίου Φυσικού Αερίου που ξεπερνάει τα 4.000.000 MWh/έτος.
  • Είναι ο 1ος Προμηθευτής Συνδυαστικών Ενεργειακών Πακέτων Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου ήδη από 2015.
  • Παρέχει εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Νέας Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου μέσω του εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών – εγκαταστατών του.

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019