Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κτίριο Κεντρικών Υπηρεσιών επί της Α. Παπανδρέου 37 – Μαρούσι

Αντικατάσταση αερόψυκτου Ψύκτη screw. Μετατροπές – επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων ψυχρού νερού.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Μαρούσι Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Φεβρουάριος 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ιδρύματα – Κρατικές  υπηρεσίες

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019