Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κτίριο ΕΠΑΝΑΔ επί της Κοραή 4 στην Αθήνα

Αντικατάσταση υφιστάμενου εξωτερικού κεντρικού δικτύου θέρμανσης με νέο από μαύρο χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ5’’ κατά ΕΝ10216.01, με συγκολλητά εξαρτήματα Ευρώπης, ανάλογου πάχους, κατά ΕΝ10253-1.

Μόνωση και επικάλυψη αλουμινίου των σωληνώσεων, σιδηροκατασκευές στήριξης.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ιούνιος 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ιδρύματα – Κρατικές  υπηρεσίες

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019