ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK A.B.E.E.

Εταιρεία κατασκευής πλαστικών

Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία νέου πυροσβεστικού συγκροτήματος, όπως και των νέων δικτύων πυρόσβεσης σε όλους τους χώρους παραγωγής & αποθήκευσης του εργοστασίου Θήβας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 12845 : 2015.

Βελτίωση πυραντίστασης τοιχοπετασμάτων – Παθητική πυροπροστασία – Πυροφραγές

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Θήβα Ελλάδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Βιομηχανία

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019