Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Ωνασείου Ιδρύματος

Επίβλεψη µηχανολογικών εργασιών (ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, θέρµανση, κλιµατισµός, φυσικό αέριο

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Αττική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δεκέμβριος 2008 – Σεπτέμβριος 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ιδρύματα – Κρατικές  υπηρεσίες

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019