ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών πρώτων υλών

Κατασκευή νέου υπόγειου & υπέργειου δικτύου Φυσικού Αερίου από σωλήνα πολυαιθυλενίου HDPE με εξαρτήματα E/F και μαύρο χαλυβδοσωλήνα για την τροφοδότηση ατμογεννητριών, λεβήτων και διάφορων καταναλώσεων στους χώρους παραγωγής συνολικής ισχύος 3,1MW.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Ψαχνά Ευβοίας 344 00, Ελλάδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Νοέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φυσικό Αέριο

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019