ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε.

Μεταλλικές και Μηχανουργικές Κατασκευές

2019 : Εργασίες κατασκευής νέων δικτύων πεπιεσμένου αέρα από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα AISI 316/L, κατά ΕΝ10357, 3.1, με συγκολλητά ανοξείδωτα AISI 316/L εξαρτήματα ΒW κατά, A-270/SMS.

2022 : Νέα δίκτυα Arcal, από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα AISI 316/L, κατά ΕΝ10357, 3.1, με συγκολλητά ανοξείδωτα AISI 316/L εξαρτήματα ΒW κατά, A-270/SMS.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Ελευσίνα Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Νοέμβριος 2019, Μάιος 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Βιομηχανία

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019