Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ρ.Α.Ε.

Για την εταιρεία : UNISON Facility & Human Solutions

Μετατροπές, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμός και συντήρηση μηχανολογικών δικτύων

Εγκαταστάσεις: Ύδρευση, Αποχέτευση, Πυρόσβεση.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από το 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ιδρύματα – Κρατικές  υπηρεσίες

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019