Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ

Βιομηχανία Τροφίμων

Μετατροπές υφιστάμενων και κατασκευή νέων δικτύων Ο & CO2, από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα AISI 316/L, κατά ΕΝ10357, 3.1, με συγκολλητά ανοξείδωτα AISI 316/L εξαρτήματα ΒW κατά, A-270/SMS.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Ροδοτόπι Ιωαννίνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δεκέμβριος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τρόφιμα

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019