Περιφέρεια Ηπείρου

Επεξεργασία αστικών – στερεών αποβλήτων – Νομός Ιωαννίνων

Εγκατάσταση μηχανολογικών δικτύων σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (180m3/day)

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Ιωάννινα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α’ Φάση : Ιανουάριος 2018
Β’ Φάση : Οκτώβριος 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τεχνικές Εταιρείες – Facilities

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019