ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Σωληνουργικές εργασίες διασύνδεσης νέων δεξαμενών εργοστασίου

Νέα δίκτυα από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα AISI 316/L, κατά ΕΝ10357, με συγκολλητά εξαρτήματα ΒW κατά DIN 11850 – εγκατάσταση  αντλιών προϊόντος, συνδέσεις ανοξείδωτων δεξαμενών.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Σχηματάρι Βοιωτίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Μάιος 2018 – Ιούνιος 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τρόφιμα

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019