Μεταλλοελαστική

Μεταφορά εργοστασίου από Ιερά Οδό σε Ασπρόπυργο

Κατασκευή μηχανολογικών δικτύων στο νέο κτίριο γραφείων και τους νέους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης.

Εγκαταστάσεις: Βιομηχανικός Ατμός, Ψύξη, Επεξεργασμένο νερό, Πεπιεσµένος Αέρας, Πυρόσβεση, Ύδρευση, Αποχέτευση.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Ασπρόπυργος Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Μάιος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Βιομηχανία

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019