Φρεσκούλης – EuroCatering S.A.

Βιομηχανία Τροφίμων

Εγκατάσταση νέου συγκροτήματος παραγωγής και αποθήκευσης Αζώτου.

Εργασίες κατασκευής νέων δικτύων από σωλήνα αλουμινίου και εξαρτήματα AIRnet Aluminium της Atlas Copco με πιστοποιητικό Class 0 according to ISO 8573-1

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Εργοστάσιο Μενιδίου, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Νοέμβριος 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τρόφιμα

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019