Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Αθήνα

Αντικατάσταση δικτύων ενεργητικής πυροπροστασίας διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου

Αντικατάσταση υπόγειων & υπέργειων σωληνογραμμών πυρόσβεσης από σωλήνα πολυαιθυλενίου PE 3ης γενιάς ΕΝ 12201, με εξαρτήματα E/F  & από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα κατά ΕΝ10255 (ΕΛΟΤ 269 – DIN 2440 – ISO 65) με αυλακωτά εξαρτήματα αντίστοιχα.

Οικοδομικές εργασίες (εκσκαφές, αδιατάρακτες κοπές, αποκατάσταση) για την όδευση των σωληνώσεων.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας 8 & Ξενοφώντος, Σύνταγμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Φεβρουάριος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ιδρύματα – Κρατικές  υπηρεσίες

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019