Εθνική Τράπεζα

Κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας επί της Γαργηττού 68 στο Γέρακα

Μετατροπές, συντήρηση και εκσυγχρονισμός δικτύων Πυρόσβεσης, Ψύξης, Θέρμανσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Γέρακας Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από το 2019 έως σήμερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ιδρύματα – Κρατικές  υπηρεσίες

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019