Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Πράσινο Εργοστάσιο

Έργο : «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο»

Εργασίες κατασκευής νέων δικτύων πεπιεσμένου αέρα από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα κατά ΕΝ10255 (ΕΛΟΤ 269 – DIN 2440 – ISO 65) με κοχλιωτά και αυλακωτά εξαρτήματα.

Εγκατάσταση νέου συγκροτήματος παραγωγής και αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

EMAK Φυλής – Άνω Λιοσίων 133 42 Αττική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σεπτέμβριος 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Βαριά Βιομηχανία

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019