ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Ελληνικό Κέντρο θαλάσσιων Ερευνών

Εγκατάσταση αυτόματων εναλλακτών αερίων, κατασκευή νέων δικτύων υψηλής πίεσης (N2 Argon, He, Pure Air, H2) από ανοξείδωτη σωλήνα Tube SS316L – EU Origin, με εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης Parker SS316L Compression fittings για εργαστήρια & R&D ιδρύματος.

Μετατροπές – εκσυγχρονισµός δικτύων επεξεργασμένου νερού, πυρόσβεση, άρδευση, υδραυλικές εργασίες.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ 1

Ανάβυσσος Αττικής

ΘΕΣΗ 2

Ελληνικό Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από το 2014 έως σήμερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ιδρύματα – Κρατικές  υπηρεσίες

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019