ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε.

Παραγωγή και Εμφιάλωση νερών

Μετατροπές, εκσυγχρονισμός βιομηχανικών και «καθαρών» δικτύων σε μηχανοστάσια και χώρους παραγωγής.

Εγκαταστάσεις: Πεπιεσμένος Αέρας, Κρύο Νερό Χρήσης

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Στενή Δίρφυος 340 14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ιούνιος 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Αναψυκτικά/Ζυθοποιία

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019