3αλφα

Βιομηχανία Τροφίμων

Εγκατάσταση νέου αεροσυμπιεστή και αεροφυλακίου.

Επανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός αεροστασίου. Μετατροπές δικτύων πεπιεσμένου αέρα.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δεκέμβριος 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τρόφιμα

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019