3αλφα

Βιομηχανία Τροφίμων

Εγκατάσταση νέου αεροσυμπιεστή και αεροφυλακίου.

Επανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός αεροστασίου. Μετατροπές δικτύων πεπιεσμένου αέρα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δεκέμβριος 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τρόφιμα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019