ΙΚΕΑ

Εστιατόριο ΙΚΕΑ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Μετατροπές, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμός δικτύων Πυρόσβεσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης.

Λεπτομέρειες

ΘΕΣΗ

Σπάτα Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σεπτέμβριος 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τεχνικές Εταιρείες – Facilities

Α. Παπανδρέου 9-11 & Π. Λατομείων | 15127 | Μελίσσια
Τ&F: 211 7002764 | E: info@sovatzoglou.gr

Company Profile 2019